"De Zorgverklaring is een persoonlijk document,
waarmee mensen op een wettelijk erkende wijze en tot in detail kunnen
vastleggen onder welke condities en
op welke manier ze wel of juist niet medisch en verpleegkundig
behandeld en verzorgd willen worden in hun laatste levensfase.
Het is een betrouwbaar hulpmiddel, waarmee voorkomen kan worden dat de
dingen waar mensen bang voor zijn met betrekking tot hun
eigen laatste levensfase kunnen plaatsvinden.